پاورپوینت شبگه تلفن ثابت شهری در برنامه چهارم توسعه - فوری آماده
پاورپوینت شبگه تلفن ثابت شهری در برنامه چهارم توسعه
پاورپوینت شبگه تلفن ثابت شهری در برنامه چهارم توسعه

پاورپوینت شبكه تلفن ثابت شهري در برنامه چهارم توسعه

       نوع فایل power point قابل ویرایش 191 اسلاید قسمتی از اسلایدهاشبكه انتقال شهري – دراين شبكه ازفيبرنوري وسيستم هاي SDH  وPDH استفاده ميگردد. نامبرينگ – طرح نامبرينگ 7 رقمي دراغلب مراكزايران اجرا شده      ولي درتعدادي ازمراكزبدلايلي ازجمله وجود مراكزآنالوگ تعداد     ارقام 5 يا 6 رقم ميباشد. درتهران تعداد ارقام مشتركين معمولي 6و7 رقم ومشتركين تلفنهاي خودكار(PABX) 8 رقم است . شارژينگ – شارژينگ ارتباطات شهري دركليه مراكزشهري ايران     بصورت يكنواخت ومستقل ازمنطقه (Zone) انجام ميگيرد.مشكلات شبكه موجودمحدوديت پهناي باند     به هرمشترك يك كانال 64 Kb/s در طول مكالمه اختصاص يافته      است . عدم امكان ارائه سرويس هاي پيشرفته دسترسي به شبكه اينترنت از طريق مودم هاي آنالوگ    اين امر باعث رشد ترافيك Dial up  ديتا روي شبكه گرديده است.  لايه هاي مختلف نظيركنترل – عملكرد سوئيچ – سرويس و   دسترسي دريك Platform قراردارند.  پيشنهادات جهت طراحي شبكه شهريدر شهرهاي كوچك و متوسط و روستا ها ايجاد مراكز بصورت LTX بجاي مراكز ترانزيت ( TX) مراكز جديد بصورت Host –Remote  نصب گردد تا از تعداد نودهاي شبكه كاسته گردد . ازهرچند روستا يكي بعنوان Host ومابقي بصورت ريموتهاي آن درنظرگرفته شود. مراكزي كه امكان ارتقاء ندارند بمرور زمان با مراكز ريموت يا Host  جديد جايگزين گردند . فهرست مطالب و اسلایدهاوضعيت موجودمشكلات شبكه موجود PSTNبرترين هاي جهان در تلفن شهريساختار وضعيت موجود شارژينگ – شارژينگ ارتباطات شهري دركليه مراكزشهري ايران شبكه دسترسي محدوديت پهناي باندبهينه سازي شبكه تلفن شهري در برنامه چهارم توسعه اهداف آماريپيشنهادات جهت طراحي شبكه شهري استفاده ازاينترفيس STM1 استفاده و كاربرد اينترفيس V5.2توصيه هاي لازم جهت بهبود كمي و كيفي مراكز تلفن شهرينتيجه گيريشبكه سوئيچينگ بينشهرینوع و حجم سوئيچهاي شبكه بينشهريتا انتهای برنامه پنجساله سوممشکلات مهم در مراکز SC و PC:مشکلات مهم درارتباط با مراكزTXپیشنهاداتشبکه Back bone در پنجساله چهارم   اجزاي اصلي شبكه  INشبكه سوئيچينگ بينالمللبررسي طرح شماره گذاري شبكه مخابراتي...

پاورپوینت شبكه تلفن ثابت شهري در برنامه چهارم توسعه

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 191 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

شبكه انتقال شهري – دراين شبكه ازفيبرنوري وسيستم هاي SDH  وPDH استفاده ميگردد.

 نامبرينگ – طرح نامبرينگ 7 رقمي دراغلب مراكزايران اجرا شده

      ولي درتعدادي ازمراكزبدلايلي ازجمله وجود مراكزآنالوگ تعداد

     ارقام 5 يا 6 رقم ميباشد. درتهران تعداد ارقام مشتركين معمولي 6و7 رقم ومشتركين تلفنهاي خودكار(PABX) 8 رقم است .

 شارژينگ – شارژينگ ارتباطات شهري دركليه مراكزشهري ايران

     بصورت يكنواخت ومستقل ازمنطقه (Zone) انجام ميگيرد.

مشكلات شبكه موجود

محدوديت پهناي باند

     به هرمشترك يك كانال 64 Kb/s در طول مكالمه اختصاص يافته

      است .

 عدم امكان ارائه سرويس هاي پيشرفته

 دسترسي به شبكه اينترنت از طريق مودم هاي آنالوگ

    اين امر باعث رشد ترافيك Dial up  ديتا روي شبكه گرديده است.

  لايه هاي مختلف نظيركنترل – عملكرد سوئيچ – سرويس و
  دسترسي دريك Platform قراردارند.  

پيشنهادات جهت طراحي شبكه شهري

در شهرهاي كوچك و متوسط و روستا ها

 ايجاد مراكز بصورت LTX بجاي مراكز ترانزيت ( TX)

 مراكز جديد بصورت Host –Remote  نصب گردد تا از تعداد نودهاي شبكه كاسته گردد .

 ازهرچند روستا يكي بعنوان Host ومابقي بصورت ريموتهاي آن درنظرگرفته شود.

 مراكزي كه امكان ارتقاء ندارند بمرور زمان با مراكز ريموت يا Host  جديد جايگزين گردند .

 

فهرست مطالب و اسلایدها

وضعيت موجود

مشكلات شبكه موجود PSTN

برترين هاي جهان در تلفن شهري

ساختار وضعيت موجود

 شارژينگ – شارژينگ ارتباطات شهري دركليه مراكزشهري ايران

 شبكه دسترسي

 محدوديت پهناي باند

بهينه سازي شبكه تلفن شهري در برنامه چهارم توسعه

 اهداف آماري

پيشنهادات جهت طراحي شبكه شهري

 استفاده ازاينترفيس STM1

 استفاده و كاربرد اينترفيس V5.2

توصيه هاي لازم جهت بهبود كمي و كيفي مراكز تلفن شهري

نتيجه گيري

شبكه سوئيچينگ بينشهری

نوع و حجم سوئيچهاي شبكه بينشهري

تا انتهای برنامه پنجساله سوم

مشکلات مهم در مراکز SC و PC:

مشکلات مهم درارتباط با مراكزTX

پیشنهادات

شبکه Back bone در پنجساله چهارم

   اجزاي اصلي شبكه  IN

شبكه سوئيچينگ بينالملل

بررسي طرح شماره گذاري شبكه مخابراتي كشور دربرنامه چهارم توسعه

 مشخصات طرح شماره گذاري (نامبرينگ) فعلي

 راهكارهاي پاسخگويي به نيازهاوشرايط جديد

شارژينگ

وضعيت موجود

طرح برنامه پنجساله چهارم ماهواره 83-88

وضعیت فعلی ارتباطات ماهواره ای محلی ومنطقه ای  

پروژه های آیندهقیمت: 5,000 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

پاورپوینت روستای عنصرود


پاورپوینت روستای سار


پاورپوینت روستای جوقان بزرگ


پاورپوینت روستای امند


پاورپوینت روستای کلجاه


پاورپوینت روستای جیغه


پاورپوینت مونوگرافی روستای یاسه چاه


پاورپوینت روستای سفید کمر


پاورپوینت شناخت و طراحی معماری روستا ( روستای زین آباد)


پاورپوینت طرح هادي روستاي کتبان


پاورپوینت روستاي ساتللو


پاورپوینت طرح هادی روستای قاضی جهان


پاورپوینت روستا شادآباد


پاورپوینت روستای دین آباد


پاورپوینت روستای پارام


پاورپوینت روستای بیرق


پاورپوینت روستای بنیس     


پاورپوینت روستای اوشتبین


پاورپوینت روستای اشتبین


پاورپوینت روستای شانجان


پاورپوینت بررسي و شناخت روستاي  دیزج تکیه


پاورپوینت مورچه (انسان،طبیعت،معماری)


پاورپوینت مرگ ستارگان (انسان ،طبیعت ،معماری)


پاورپوینت کوه (انسان طبیعت معماری) 


پاورپوینت آزمایشگاه بیو شیمی


کسب درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل


پاورپوینت روانشناسی احساس و ادراک


پاورپوینت توانبخشی


پاور پوینت نقش بازی در تربیت کودکان


پاورپوینت توليد شكلات و تافي


پاورپوینت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی)


پاورپوینت انواع خشک کن ها


پاورپوینت پنیر و انواع آن


پاورپوینت نظریه گشتالت


پاورپوینت شیرین کننده های غذایی


پاورپوینت مساجد دوره اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا


پاورپوینت راه سازی


پاورپوینت نفوذ و تعامل اجتماعی


پاورپوینت طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت سیستم های مدیریت هوشمند حمل و نقل


پاورپوینت داروخانه خصوصي سينا


پاورپوینت چارچوب معلمی


پاورپوینت اهمیت و نقش جنگل ها


پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت میدان تجریش (پروژه شناخت و تحلیل فضا های شهری)


پاورپوینت کودک آزاری


پاورپوینت كاخ هشت بهشت اصفهان


پاورپوینت عملکرد کلیدهای sf6درشرایط آب وهوائی سرد


پاورپوینت برد سنسور ( حسگر )


پاورپوینت فن آگاهیهای نوین نور و روشنایی


پاورپوینت آموزش الکترونیک


پاورپوینت بررسي جامع و كامل تا ثير بار در پايداري سيستم هاي قدرت


پاورپوینت واحد نگهداری و تعمیرات ساختمان وتاسیسات ایستگاه رادیویی ماهشهر


پاورپوینت انرژی حرارتی خورشید


پاورپوینت انرژی حرارتی خورشید


پاورپوینت الكتريسيته  و مغناطيس


پاورپوینت الکتریسیته


دانلود نمونه برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی مدرسه سال تحصیلی 96-97


کسب درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل


پاورپوینت شیرین کننده های غذایی


پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت روانشناسی احساس و ادراک


پاورپوینت طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت توانبخشی


پاورپوینت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی)


پاورپوینت بیودیزل (Bio diesel)


پاورپوینت كاخ هشت بهشت اصفهان


پاورپوینت انتقال حرارت پيشرفته (انتقال حرارت هدايتی) (Conduction)


پاورپوینت انواع خشک کن ها


پاورپوینت تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی)


پاورپوینت طرح مرمت کاخ گلستان (تهران) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت کاخ ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت معماری مدرن متعالی (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر)


پاورپوینت تاریخچه سنتهای ازدواج در قبل وبعد از اسلام


پاورپوینت سیاه چاله های فضایی


پاورپوینت رادیولوژی


پاورپوینت نحوه محاسبه و پیاده سازی قیمت تمام شده


پاورپوینت مدیریت اسلامی و اخلاق مدیریت


پاورپوینت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا


پاورپوینت داروخانه خصوصي سينا


پاورپوینت فرایند تولید سوسیس و کالباس


پاورپوینت قهوه


پاورپوینت عملیات حرارتی، فرایند گرم كردن و سرد كردنکلمات کلیدی :nbsp nbsp nbsp شارژينگ ارتباطات شهري شارژينگ ndash شارژينگ ndash شارژينگ ارتباطات ارتباطات شهري دركليه جهت طراحي شبكه nbsp nbsp است nbsp شارژينگ ndash ndash شارژينگ برنامه پنجساله طرح شماره ndash مراكز شارژينگ بصورت برنامه چهارم پنجساله پاورپوینت شبكه تلفن ثابت شهري در برنامه چهارم توسعهnbsp nbsp nbsp شارژينگ ارتباطات شهري شارژينگ ndash شارژينگ ndash شارژينگ ارتباطات ارتباطات شهري دركليه جهت طراحي شبكه nbsp nbsp است nbsp شارژينگ ndash ndash شارژينگ برنامه پنجساله طرح شماره ndash مراكز شارژينگ بصورت برنامه چهارم پنجساله
سایر محصولات